>> Home / Technology / Data
Tool : Home | Print | Back to
2001-2006 Container Throughput in the Mainland of China (10,000 TEU)

 

Port

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

Shanghai

634.0

861.2

1128.2

1455.4

1808.5

2171.9

2

Shenzhen

507.6

761.8

1065

1366

1619.7

1846.9

3

Qingdao

263.9

341.0

423.8

514.0

630.7

770.2

4

Ningbo-Zhoushan

121.3

185.9

277.2

400.5

520.8

706.8

5

Guangzhou

173.8

240.8

276.9

330.4

468.3

660.0

6

Tianjin

201.1

240.8

300.0

381.6

480.1

595.0

7

Xiamen

129.3

287.2

233.1

287.2

334.2

401.3

8

Dalian

121.7

135.2

167

221

268.8

321.2

9

Lianyungang

15.6

20.5

30.1

50.9

100.5

130.2

10

Suzhou [1]

19.1

25.9

34.6

50.9

75.3

124.2

11

Zhongshan

47.4

54.8

82.5

100.4

107.6

117.3

12

Yantai

12

16

26

29

60.2

104.9

13

Fuzhou

41.8

48.2

59.8

70.8

80.4

101.2

14

Yingkou

21.1

30.2

40.1

58.3

78.7

101.1

15

Nanjing

22.1

30.4

40.5

47.8

58.5

80.2

16

Quanzhou

22.6

27.3

41.0

54.3

63.1

83.9

17

Zhuhai

31.5

34.7

41.0

44.8

47.2

52.8

18

Shantou

15.9

20.6

22.0

28.5

36.8

43.5

19

Weihai

-

-

-

16.27

30

38.2

20

Nantong

18.4

20.5

24.7

28.7

30.1

36.0[1]*Suzhou including Zhangjiagang, Chanshu and Taicang


(October 08,2008)

Tool : Home | Print | Back to
Photo Gallery